Jul 30, 2012

De förlorar sin behandling.

En stor grupp människor riskerar försämrad hälsa när Region Skånes avtal med privata sjukgymnaster går ut. Det kommer att dröja år innan deras specialkompetenser kan ersättas.

 ÄNGELHOLM. Lagen om vårdval ger alla möjlighet att välja vilken vårdgivare man vi ansluta sig till. Och vårdcentralen, som det oftast handlar om, måste kunna erbjuda ett komplett utbud där sjukgymnastik ingår. För de flesta som behöver en tidsbegränsad insats hos sjukgymnasten kommer det säkert att fungera. Men för dem som behöver kontinuerlig behandling av sjukgymnaster med särskild kompetens, kan hälsovalsreformen bli en katastrof. Om man inte har råd att betala fullt pris för privatvård.

Fortsätt läsa  http://hd.se