Jun 27, 2013

KOMISJA EUROPEJSKA - SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji.


Badania przeprowadzone przed przyjęciem rozporządzenia pokazały, że ponad 50 % leków stosowanych u dzieci nie zostało zbadanych pod kątem stosowania w tej szczególnej grupie wiekowej.

Czytaj więcej www.europa.eu